Drukuj

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

„INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ CHOROBY WEWNĘTRZNE”

Dr n. med. KRZYSZTOF BEDNARSKI

Nefrolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych.

 

      PODSTAWOWĄ FORMĄ DZIAŁALNOŚCI MOJEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ JEST DĄŻENIE DO SKUTECZNEJ I RACJONALNEJ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII PACJENTOM ZAMIESZKUJĄCYM OLSZTYN I JEGO NAJBLIŻSZE OKOLICE. POSTAWIONE PRZED SOBĄ ZADANIA PRAGNĘ REALIZOWAĆ WE WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWEM, MOIMI PACJENTAMI; POPRZEZ EDUKACJĘ I SZEROKO ZAKROJONĄ PROFILAKTYKĘ ZDROWOTNĄ ORAZ PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE CHORÓB NEREK I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO. WSZYSTKIE ZADANIA CHCIAŁBYM SPEŁNIAĆ, MAJĄC NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM POMOC CHORYM I CIERPIĄCYM W OPARCIU O NAJNOWOCZEŚNIEJSZE STANDARDY DIAGNOSTYKI I TERAPII W MEDYCYNIE.

       LECZENIE CHORÓB NEREK(NEFROLOGIA) ORAZ DIAGNOSTYKA I TERAPIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO W OLSZTYNIE JEST SKUPIONA WOKÓŁ KLINIKI I ODDZIAŁU NEFROLOGII I HIPERTENSJOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE, W KTÓREJ TO PLACÓWCE MAM ZASZCZYT I PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ OD POCZĄTKU SWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ.

       JEDNOCZEŚNIE W DZIAŁALNOŚCI POZASZPITALNEJ OPRÓCZ PRYWATNEJ STAŁEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W GABINECIE NEFROLOGICZNYM PRAGNĘ ZAPROPONOWAĆ PAŃSTWU DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH: „NEFROLOG W PAŃSTWA DOMU” - NA ZASADZIE JEDNORAZOWYCH WIZYT DOMOWYCH, ZGŁASZANYCH TELEFONICZNIE, Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM.

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA CODZIENNIE W GODZINACH 10.00-20.00

POD WSKAZANE NUMERY TELEFONÓW:

TEL.895417300, KOM. 602782991.

ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z MOJEJ POMOCY MEDYCZNEJ.