Kontakt: 602 782 991

 

ISPL Krzysztof Bednarski
PDF Drukuj Email

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

„INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ CHOROBY WEWNĘTRZNE”

Dr n. med. KRZYSZTOF BEDNARSKI

Nefrolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych.

 

      PODSTAWOWĄ FORMĄ DZIAŁALNOŚCI MOJEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ JEST DĄŻENIE DO SKUTECZNEJ I RACJONALNEJ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII PACJENTOM ZAMIESZKUJĄCYM OLSZTYN I JEGO NAJBLIŻSZE OKOLICE. POSTAWIONE PRZED SOBĄ ZADANIA PRAGNĘ REALIZOWAĆ WE WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWEM, MOIMI PACJENTAMI; POPRZEZ EDUKACJĘ I SZEROKO ZAKROJONĄ PROFILAKTYKĘ ZDROWOTNĄ ORAZ PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE CHORÓB NEREK I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO. WSZYSTKIE ZADANIA CHCIAŁBYM SPEŁNIAĆ, MAJĄC NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM POMOC CHORYM I CIERPIĄCYM W OPARCIU O NAJNOWOCZEŚNIEJSZE STANDARDY DIAGNOSTYKI I TERAPII W MEDYCYNIE.

       LECZENIE CHORÓB NEREK(NEFROLOGIA) ORAZ DIAGNOSTYKA I TERAPIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO W OLSZTYNIE JEST SKUPIONA WOKÓŁ KLINIKI I ODDZIAŁU NEFROLOGII I HIPERTENSJOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE, W KTÓREJ TO PLACÓWCE MAM ZASZCZYT I PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ OD POCZĄTKU SWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ.

       JEDNOCZEŚNIE W DZIAŁALNOŚCI POZASZPITALNEJ OPRÓCZ PRYWATNEJ STAŁEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ W GABINECIE NEFROLOGICZNYM PRAGNĘ ZAPROPONOWAĆ PAŃSTWU DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH: „NEFROLOG W PAŃSTWA DOMU” - NA ZASADZIE JEDNORAZOWYCH WIZYT DOMOWYCH, ZGŁASZANYCH TELEFONICZNIE, Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM.

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA CODZIENNIE W GODZINACH 10.00-20.00

POD WSKAZANE NUMERY TELEFONÓW:

TEL.895417300, KOM. 602782991.

ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z MOJEJ POMOCY MEDYCZNEJ.

 
PDF Drukuj Email